O Concello de Vigo colaborou co financiamento dos gastos de contratación e fomento de emprego do Club e, en xeral, da inserción laboral, do fomento de emprego, do asociacionismo e da participación cidadá.